MTÜ HOOLI
Eesti English Русский

 

2008.a. asutatud MTÜ Hooli on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, kelle missiooniks on erivajadustega ja eakate inimeste ning lastekodulaste abistamine nende aja kasulikul sisustamisel, oskuste ja enesekindluse tõstmisel ning koha leidmisel ühiskonnas, samuti  ühiskonna mõistva suhtumise kujundamine erivajadustega inimestesse.
MTÜ Hooli tegevuse eesmärgiks on mitmekülgsed tegevus- ja arenguvõimalused vastavalt igaühe individuaalsetele võimetele ja iseärasustele.

 

Tasuta kodulehed www.elitec.ee

Close